ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

INFORMACE K VÝUCEVážení rodiče,

dle nařízení vlády bude do 14. 2. 2021 probíhat výuka ve stejných podmínkách jako dosud. V našem případě tak ani po jarních prázdninách nebudou do školy vpuštěny další ročníky.

Vysvědčení

Včera jste byli prostřednictvím učeben Google Classroom informováni o pololetním prospěchu Vašeho dítěte (kromě 1. a 2. třídy). Třídními učitelkami jste byli upozorněni, že máte právo na písemné odvolání, které musí být učiněno do tří pracovních dnů. Výpis z vysvědčení v papírové podobě obdrží žáci až po návratu do školy.  

Změna v pedagogickém sboru

K 31. 1. 2021 končí na naší škole paní učitelka Mgr. Radmila Chytilová, které bych tímto chtěla poděkovat za její práci. Nová paní učitelka Mgr. Alžběta Ševčíková, která ve škole již dříve vyučovala, se s žáky 6. – 9. ročníků seznámí v pondělí 8. února v průběhu vyučovacích hodin prostřednictvím aplikace MEET.

I Vám rodičům nabízíme možnost seznámení s paní učitelkou Ševčíkovou prostřednictvím aplikace MEET a to v pondělí    8. 2. 2021 v následujících časech (schůzka je samozřejmě dobrovolná):

  • 16.00 – 16.10 hodin: rodiče žáků 6. ročníku (v 15.55 hodin bude do Classroom 6 vložen odkaz na aplikaci MEET)
  • 16.15 – 16.25 hodin: rodiče žáků 7. ročníku (v 16.10 hodin bude do Classroom 7 vložen odkaz na aplikaci MEET)
  • 16.30 – 16.40 hodin: rodiče žáků 8. ročníku (v 16.25 hodin bude do Classroom 8 vložen odkaz na aplikaci MEET), paní učitelka Ševčíková převezme třídnictví v 8. ročníku
  • 16.45 – 16.55 hodin: rodiče žáků 9. ročníku (v 16.40 hodin bude do Classroom 9 vložen odkaz na aplikaci MEET)

Tuto online schůzku považujte opravdu pouze za možnost seznámení s paní učitelkou. Veškeré další dotazy týkající se výuky, prospěchu apod. budou řešeny stejně jako s ostatními vyučujícími.

Jaroslava Němcová, ředitelka školy