ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Informace k provozu od 10.5.Vážení rodiče,

včera v odpoledních hodinách bylo potvrzeno, že i v našem kraji se mohou vzdělávání účastnit žáci II. stupně (rotačně) a všechny děti mateřské školy.

V základní škole se žáci budou střídat následovně:

od 10.5. (a do odvolání rotační výuky všechny následující liché týdny): 1., 2., 6., 7. třída,

od 17. 5. (a do odvolání rotační výuky všechny následující sudé týdny): 3., 4., 5., 8., 9. třída.

Informace k návratu: Žáci 6. a 7. ročníku budou v pátek 7. května informováni třídními učitelkami o podmínkách návratu do školy. Žáci 8. a 9. ročníku budou v pátek 14. května informováni třídními učitelkami o podmínkách návratu do školy. Žáci se ve škole mohou pohybovat pouze v kolektivu své třídy.

Ranní nástup do školy: Škola je pro vstup žáků otevřena v čase 7.15 – 7.35 hodin. Žák se bez zbytečného zdržování v šatně převlékne a přezuje a odchází do své třídy. Dětem ze Studének a Jihlavy, které přijíždí autobusem v 6.40 hodin, bude stejně jako kdykoliv před tím umožněn vstup do školy dříve. Musí zazvonit na DRUŽINA I.   

Testování I. stupeň: V tuto chvíli platí, že žáci I. stupně jsou testováni jednou týdně (stejně tak zaměstnanci). Pokud žák doloží, že před méně jak 90 dny prodělal onemocnění Covid 19, testován být nemusí.

Testování II. stupeň: Na školách, kde je již nyní umožněna přítomnost žáků II. stupně, se tito žáci musí testovat 2x týdně. V tuto chvíli bohužel netuším, zda dojde pro Kraj Vysočina ke změně pravidel a zda budou testováni i ve čtvrtek. Pokud žák doloží, že před méně jak 90 dny prodělal onemocnění Covid 19, testován být nemusí. V pondělí budou žáci 6. a 7. třídy otestováni na začátku 1. vyučovací hodiny. Dle instrukcí třídní učitelky provedou samotestování testem Singclean dodaným školou. Zvládají to prvňáčci, zvládnou to i Vaše děti :) Tyčinku si žák do nosu zasouvá zhruba v délce 1,5 cm. Rozhodně to nebolí, spíš to šimrá. Žák, který nebude přítomen při pondělním testování, bude otestován v den příchodu do školy.

Do karantény odchází celá třída v případě, že žák pozitivně testovaný ve škole má potvrzený i pozitivní PCR test ze zdravotnického zařízení. Do karantény odchází všichni žáci ze třídy, kteří se s ním účastnili vyučování v předchozích dvou dnech (= v případě pondělního testování nikdo, protože v sobotu a v neděli výuka neprobíhá. V případě čtvrtečního testování celá třída. Zatím ale bohužel není jasno v tom, zda se II. stupeň bude testovat i ve čtvrtek).

Pozitivně testovaný žák (nové pro II. stupeň): Pokud by došlo k tomu, že dítěti vyjde test pozitivní, není žádný důvod k pocitům viny, strachu apod. Promluvte prosím v tomto duchu s Vašimi dětmi. Na pozitivně testované dítě se rozhodně nebude nikdo dívat skrz prsty ani ho pranýřovat. Pozitivní test znamená, že dítě musí podstoupit PCR test ve zdravotnickém zařízení, který výsledek testu ve škole potvrdí, nebo vyvrátí. Při zjištění pozitivního výsledku budete telefonicky kontaktováni k vyladění dalšího postupu. Pokud uznáte, že dítě může odejít samo domů, opustí s Vaším souhlasem budovu školy. V opačném případě bude dítě izolováno od zbytku třídy a pod dohledem pedagogického pracovníka počká, až jej vyzvednete. Rodič je v každém případě povinen kontaktovat dětského lékaře, který určí další postup. Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu.

Obědy: Žáci, kteří se v daném týdnu mohou účastnit výuky, mají automaticky nahlášené obědy. Pokud o oběd zájem nemáte, je třeba jej odhlásit.

Školní potřeby: Žáci musí mít přezůvky a klíček od šatní skříňky! Nebude jim umožněno chodit po škole ve venkovní obuvi. Respektujte prosím toto rozhodnutí. Výuka bude probíhat dle rozvrhu, žáci si přinesou pomůcky, které na dané předměty mají.

Roušky: Žáci mohou používat chirurgickou roušku nebo nanoroušku, ve škole není povinnost nosit respirátor ani u dětí starších 15 let. Respirátor ale samozřejmě mít mohou.

Tělesná výchova: Od pondělí 10.5. jsou povoleny venkovní sportovní aktivity, u kterých žáci nemusí mít roušku.

Zpěv: Ze změti vydaných opatření se v tuto chvíli domnívám, že nadále není žákům umožněn zpěv.

Na druhém stupni bude výuka zahájena třídnickými hodinami (1. a 2. vyučovací hodinu), aby děti měly prostor se ve škole aklimatizovat. V prvním týdnu po návratu nebudou pod palbou písemek a zkoušení, jak Vás straší média. Naše paní učitelky pracují po celou dobu velice zodpovědně a podklady pro hodnocení mají i z distanční výuky.

S pozdravem a přáním klidných dní

Jaroslava Němcová, ředitelka školy