ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Důležité upozornění !!Začátek SLAVNOSTNÍHO ZAKONČENÍ ŠK. ROKU 2017/2018

 

V pátek 29. 6. 2018 si mohou žáci trochu přispat. Sejdeme se totiž až v 8:00 hod. na dolní chodbě,

kde společně slavnostně zakončíme šk. rok 2017/2018 a rozloučíme se s letošními deváťáky.

Následně třídní učitelé rozdají ve třídách vysvědčení a žáci se mohou vydat vstříc letním prázdninám :)

 

 

 

       KRÁSNÉ LÉTO 

                                    PŘEJE PEDAGOGICKÝ SBOR ZŠ PUKLICE