ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Doplňující informaceVážení rodiče,

protože od mého nástupu do Puklic zastávám názor, že společně můžeme fungovat pouze tehdy, když budeme navzájem otevřeně komunikovat, cítím potřebu (v návaznosti na Vaše reakce) se znovu vyjádřit k současným událostem souvisejícím s provozem školy.

Já s Vámi budu i nadále komunikovat prostřednictvím zpráv na webu školy. Sledujte prosím stránky školy každý den. Jsem Vám k dispozici i na telefonu 725 714 489 nebo emailu reditel@zspuklice.cz . Učitelky na I. stupni s Vámi komunikují přes virtuální učebnu Google classroom a telefonicky. Učitelky na II. stupni komunikují přes Google classroom spíše s žáky. Pokud je nutné něco vyřešit s Vámi rodiči, telefonují. Jsem jim vděčná za jejich úsilí. Tento způsob komunikace nám umožňuje malý počet dětí ve škole a není rozhodně všude běžný.

Ačkoli jsem hned v pondělí představila na stránkách školy plán, jak by mohl probíhat návrat žáků do lavic, musíme jej brát jako prozatímní. Situace se může každým dnem změnit.

Zavádějící informace…

V médiích se objevují informace o tom, jak bude probíhat výuka do konce června a co školy musí a nemusí zajistit. Já se ovšem nemohu řídit zprávami na internetu často vytrženými z kontextu. Musím počkat, až ministr školství nařízení oficiálně vydá. Pak potřebujeme s učitelkami čas na to, abychom zvážily nejvhodnější způsob, jakým nařízení aplikovat do praxe. Jste zaměstnáni na různých pozicích, Vaše děti dojíždí do školy z různých míst, technické možnosti každé rodiny jsou jiné. Není v naší moci nastavit pravidla, která budou vyhovovat všem. Stejně tak není v moci ministra školství nastavit pravidla, se kterými bude spokojená malá vesnická škola i pražský kolos s tisíci dětmi.

Deváťáci

Titulky na internetu informovali o návratu deváťáků do škol. Tato informace není přesná. Deváťákům mají školy umožnit přípravu na přijímací zkoušky. Výuka všech předmětů pokračuje v 9. ročníku nadále dálkově. Záleží nám na tom, aby žáci přijímačky zvládli. Z toho důvodu se nám zatím jeví jako nejužitečnější doučovat je hodinu denně matematiku a hodinu denně český jazyk. Po přijímacích zkouškách, jejichž termín dnes slíbil ministr školství zveřejnit, bude tento způsob výuky deváťáků zřejmě ukončen.

I. stupeň

První stupeň se má vrátit do lavic 25. 5. Chápu, že potřebujete vědět, co s Vašimi dětmi bude. Ale já Vám to v tuto chvíli nemohu stoprocentně říct. Do 18. 5. mohou rodiče požádat, aby se jejich dítě (I. stupeň) mohlo účastnit vzdělávacích aktivit ve škole. To znamená, že až 18. 5. mohu přesně říct, kolik bude skupin, kolik dětí bude v každé skupině a kdo skupinu povede. Předpokládám, že by se mohlo otevřít pět skupin pro děti prvního stupně. Ráda bych, aby ve skupinách byly děti, které spolu chodí do třídy, a aby skupinu vedla jejich třídní učitelka. Při rozhodování ale musím brát v úvahu i to, že paní učitelky musí nadále vyučovat i děti, které zůstanou doma.

Při odpoledních aktivitách musí děti zůstat rozdělené do stejných skupin. Máme ve škole dvě vychovatelky, skupin bude zřejmě pět. Další situace, se kterou budeme muset nějak naložit. Ministerstvo školství uvádí, že počet dětí ve skupině může být až 15. To ale předpokládá učebnu tak velkou, že se do ní vejde 15 lavic s dvoumetrovými rozestupy. Takové učebny ale v naší škole nejsou. Ministerstvo ředitelům v této situaci radí, aby si spočítali, kolik dětí jsou schopni do školy přijmout, stanovili pravidla pro přijímání a všechny nad stanovený počet odmítli. Dobrá rada nad zlato, že…

Pravidla pro hodnocení žáků na konci II. pololetí

Slíbila jsem jejich vydání v úterý 5. května. Z důvodu mé zdravotní indispozice – opravdu ne COVID 19 :), která mě trochu zpomalila, vyčkejte prosím do konce týdne.

Závěrem…

Výše uvedeným jsem Vám chtěla přiblížit situaci a vysvětlit, že není jednoduchá. Nechci si v tuto chvíli připustit, že bych musela přistoupit k odmítnutí nějakého dítěte z I. stupně. Ranní družina není povolena – i tuto situaci se snažím nějak řešit ve prospěch rodičů, kterým otevření školy v 7.15 hodin působí komplikace. Ke všemu je ale třeba čas. V tuto chvíli Vám jako již mnohokrát mohu slíbit, že děláme s učitelkami vše proto, abychom Vám vyšly vstříc.  Zároveň ale platí, že nemůžeme a nepůjdeme za hranici vyhlášek a nařízení, neumíme zázraky a neexistuje řešení, se kterým budou všichni spokojení. Věřte mi, že mě situace vyčerpává stejně jako Vás.

 

Jaroslava Němcová, ředitelka školy