ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Dnes už naostroVážení rodiče,

zatímco včera jsme se vítali v sokolovně s úsměvy na rtech, dnes jsme si poprvé zkusili, zda bude provoz školy odpovídat našim plánům. V Brtnici dle slov paní zástupkyně Chalupové, která má tamní chod na starosti, proběhlo vše, jak mělo. Což mě moc těší.

V Jihlavě je situace trochu náročnější.  Dětí je zde víc, jsou menší a prvňáčci navíc musí režimu školy teprve přivyknout. I tak jsme zvládli na ZŠ Jungmannova dojet, odučit hodiny, naobědvat se a v pořádku se vrátit zpět do Puklic. A až se děti trochu rozkoukají, určitě už i autobus bude jezdit dle časů v jízdním řádu… :)

A právě k autobusové dopravě cítím potřebu se ještě vyjádřit. Nebudu už znovu rozebírat, že rekonstrukce byla nevyhnutelná. Bez ní by opravdu došlo k uzavření budovy. Rovněž nebudu znovu rozepisovat, proč nebylo možné pro výuku využít místní sokolovnu ani žádné jiné prostory. Za místo, které nám bylo poskytnuto v základní škole v Brtnici a v Jungmannově ulici v Jihlavě, jsme proto velice vděční.  Aby mohla rekonstrukce začít, muselo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy souhlasit s tím, že škola dočasně změní svou adresu v rejstříku škol, kde je nyní zapsána Brtnice a Jihlava místo Puklic. Ranní a odpolední svozy tak nejsou součástí výuky a tím pádem není škola povinná je zajistit. Nepleťte si to prosím se situací, kdy jedou děti místo výuky na školní výlet. Zřízení dočasné pravidelné linky mezi Jihlavou, Puklicemi a Brtnicí je snahou vedení školy i obce usnadnit Vám rodičům i dětem situaci. Autobusová linka je řádně zaregistrována, má schválenou trasu, jsou vydány jízdenky. Autobus odpovídá předpisům pro linkové autobusy a to včetně kapacity. Dva rozdíly oproti klasické autobusové lince zde přece jen jsou. Škola s pomocí obce autobusovou linku uhradí. A to nejen do Puklic, ale do všech obcí, ze kterých děti pocházejí. Druhým rozdílem je doprovod dospělé osoby, který v běžné autobusové lince rovněž nenajdete. Pokud z mých předchozích vyjádření vyznělo, že autobusová doprava je pro děti povinná, tak bych to tímto chtěla napravit. Máte možnost dopravit své dítě do školy dle Vašeho uvážení. I do školy v Puklicích dosud přijížděly některé děti linkovým autobusem a jiné přiváželi rodiče autem. Nicméně i v tomto případě platí, že jsme vždy připraveni reagovat na situaci a upravovat ji tak, aby veškeré změny byly pro děti co nejméně zatěžující.

Jaroslava Němcová, ředitelka školy