ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Distanční výukaVážení rodiče,

ráda bych v následujících řádcích shrnula současnou situaci.

II. stupeň

Od pondělí přešel druhý stupeň na distanční výuku. Paní učitelky se na ni snažily připravit, jak nejlépe mohly. Ve škole zůstaly nadále jedinou komunikační platformou učebny Google Classroom, protože se nám osvědčily už na jaře, a Vy ani žáci si nemusíte zvykat na jiný systém. V druhé polovině září jsme udělaly průzkum, kdo z žáků bude v případě uzavření škol potřebovat půjčit notebook.

Od jara jsme se ale posunuly dál. Paní učitelky rozšířily výukové nástroje o Google Meet, což je aplikace, přes kterou mohou vést se žáky videohovor. Všechny třídy II. stupně si aplikaci vyzkoušely v minulém týdnu přímo ve škole pomocí svých mobilních telefonů. Paní učitelky rovněž vytvořily rozvrh, podle kterého se bude distanční výuka řídit. Žáci byli s rozvrhem seznámeni. Některé hodiny jsou tzv. online asynchronní, kdy paní učitelka zadá úkol, žák jej doma sám vypracuje a paní učitelce odešle. Některé hodiny jsou tzv. online synchronní, kdy bude paní učitelka s dětmi v kontaktu přes monitor. Protože jsme myslely i na to, že někdy se dva sourozenci musí dělit o jeden počítač, hodiny s videohovorem jsme naplánovaly tak, aby sourozenci na II. stupni nemuseli být online ve stejnou dobu. Předměty výchovného zaměření budou vyučovány systémem inspirací pro různé činnosti bez nutnosti zpětné vazby. Stěžejní zůstane výuka matematiky, českého a anglického jazyka.

Podobná práce nás moc netěší, raději bychom seděly s dětmi ve třídách a vyučovaly tváří v tvář. Nicméně doba nám nedává na výběr, a tak děláme vše proto, aby se děti i v distančním vzdělávání posouvaly co nejvíce kupředu. Přestože situace přináší těžkosti i Vám rodičům, věříme, že naše úsilí bude všem ku prospěchu. První pozitivní reakci jsme obdržely už minulý týden, kdy se v pátek na poslední chvíli nahlásila do Brtnice kontrola z SPC (Speciálně pedagogické centrum), která může srovnávat s jihlavskými školami, i těmi velkými, a která měla pro náš systém distanční výuky slova uznání.

Původně jsme se sice připravily na pět dní distanční výuky s tím, že se žáci v pondělí 19. října vrátí do školy. Situace se bohužel vyvinula jinak. Do pátku 23.10. bude probíhat distanční výuka. V týdnu 26. – 30.10. jsou vyhlášeny podzimní prázdniny a dva dny mimořádného volna. V těchto dnech online výuka probíhat nebude. A co bude s II. stupněm od 2. 11. v tuto chvíli nikdo netuší. Až bude situace jasnější, určitě se Vám spolu s učitelkami ozveme. Ani Vy nás neváhejte v případě jakýchkoliv nejasností kontaktovat.

I. stupeň

Na prvním stupni mají paní učitelky ve dvou směrech situaci složitější. Jednak jsme byli všichni dlouhou dobu ujišťováni, že I. stupeň na distanční výuku nepřejde, takže paní učitelky pracovaly naplno prezenčně. Velký vliv má i to, že žáci II. stupně zvládnou distanční výuku sami. Děti na I. stupni ne. Při plánování rozvrhu a způsobu výuky paní učitelky velice dlouho zvažovaly, zda je reálné spojit se s celou třídou v jeden čas. Máte jako rodiče svá zaměstnání, musíte mnohdy problematicky řešit hlídání. Proto bude většina hodin tzv. online asynchronní, jak jsme byli zvyklí na jaře. Paní učitelky zadají úkol a určí čas, dokdy má být odevzdán. Není to v žádném případě proto, že by nechtěly být s Vašimi dětmi v přímém kontaktu. Jen se snažíme na celou věc dívat i Vašima očima. Na II. stupni navíc šlo nastavit hodiny s videohovorem tak, aby dva sourozenci nepotřebovali počítač v jeden čas. V rámci celé školy, kdy navíc kvůli rekonstrukci nefungujeme na jednom místě, už to není v našich silách. Na druhou stranu považujeme kontakt třídní učitelky s dětmi za velice důležitý a kde to bude jen trochu možné, pokusíme s dětmi v rámci možností spojit. Čtvrté a páté třídě se v úterý paní učitelky pokusily u počítače ukázat, jakým způsobem se k videohovoru připojit.

V tuto chvíli je pro nás stěžejní, aby žáci udrželi tempo hlavně v matematice a českém jazyce. Předměty výchovného charakteru (tělocvik, hudební výchovy atd.) budou řešeny jen formou námětů na práci ve volném čase bez nutnosti zpětné vazby.

Naše informace jsou v tuto chvíli takové, že distanční výuka na I. stupni bude probíhat osm dní. V týdnu 26. – 30.10. budou mimořádné dny volna a podzimní prázdniny, kdy distančně vyučovat nebudeme. V tuto chvíli jsme proto připraveny na uvedených osm dní. Když se situace změní, budeme reagovat.

Omlouvání absence

Na rozdíl od jarních měsíců je nyní distanční výuka zakotvená ve školském zákoně a tudíž povinná. Vztahují se na ni proto i pravidla pro omlouvání absence. Pokud se Vaše dítě z nějakého důvodu nemohlo účastnit přímé online výuky nebo neodevzdalo zadanou práci včas, je třeba jej omluvit. Chápeme, že důvodů může být mnoho. Technika si často žije vlastním životem, nefunguje internet apod., dítě může být nemocné nebo u lékaře.  Omluvená absence bude započítána, neomluvená bohužel také. Protože i na tento systém si musíme zvyknout, budeme maximálně tolerantní. Přesto je Vaše spolupráce nutná.

Stravování ve školní jídelně

Přestože je po dobu distanční výuky ze zákona možné využívat školní stravování, je to pro nás vzhledem k rekonstrukci prakticky nereálné. Všem dětem byly obědy odhlášeny.

Školní družina a klub

Školní družina i školní klub budou až do odvolání uzavřeny z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví.

Ošetřovné

V tuto chvíli není nutné žádat školu o potvrzení o uzavření školy pro vystavení ošetřovného. Poslanecká sněmovna bude v nejbližších dnech jednat o zjednodušení řízení (více informací v příloze).

tisková zpráva MPSV - ošetřovné.pdf

Závěrem…

Ač je už trochu tradicí naší země nadávat na všechny a všechno a z pohodlí gauče přesně vědět, co by mělo být jinak (často bez návrhu jak), jsem přesvědčená, že distanční výuku máme nastavenou funkčně a zvládneme ji.  

S pozdravem a přáním pevného zdraví i nervů

Jaroslava Němcová, ředitelka školy