ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Beseda s důchodciNaši školáci si jako každý rok připravili vystoupení na Besedu s důchodci v Puklicích, která se konala v místním hostinci 8. listopadu. Letošní rok to byli žáci 1. a 2. třídy, děvčata ze čtvrté jim přispěla namalováním řepy, kterou se při vystoupení snažili vytáhnout! Čtvrtá třída také při hodinách výtvarné výchovy připravila pro každého účastníka besedy obrázek podzimních stromů jako pozdrav od školáků s přáním krásného podzimu.

Vystoupení bylo plné říkanek, veselých básniček a také písní. Děvčata a chlapci své nacvičené texty předvedli bez jediné chybičky a odměnou jim byl smích, pochvala a velký potlesk. 

Našim žákům patří za vzornou reprezentaci školy vřelý dík.

 

Jako pozorovatel sepsala Miroslava Tarasová