ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

AKTUÁLNÍ INFO IVážení rodiče,

budu se snažit Vás pravidelně informovat o vývoje situace. Články budu číslovat římskými číslicemi I, II, III… Aktuální a platné informace budou vždy ty poslední uvedené. Ač bych sama měla ráda již ve všem jasno, situace se neustále vyvíjí a co napíši dnes, může být na konci srpna trochu jinak.

Jako například informace uvedená v obecním zpravodaji o zajištění obědů pro II. stupeň. Podařilo se nakonec vyjednat, že stravu pro žáky II. stupně připraví přece jen školní jídelna v Brtnici. Školní jídelna v Kamenici tak zajistí stravu pouze pro mateřskou školu v Puklicích a mateřskou školu ve Střížově, jejíž děti jsou také našimi strávníky.

Ceny obědů

Po sepsání smlouvy se školní jídelnou v Kamenici (k čemuž dojde předpokládám ještě tento týden) uveřejním částky, které budou děti a žáci platit za obědy. S cenou oběda se musíme přizpůsobit jídelnám, které nám budou stravu připravovat. Protože to nakonec budou jídelny tři (ZŠ Kollárova v Jihlavě, ZŠ Kamenice a ZŠ Brtnice), budeme muset vycházet ze tří různých ceníků. Protože je ale cena školního oběda regulována státem, nemusíte se obávat žádných závratných změn. Po návratu výuky do Puklic se vrátíme k našim cenám obědů.

Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení proběhne v úterý 1. září od 8.00 hodin v Puklicích v prostorách místní sokolovny. Chceme, abychom se na začátku školního roku sešli všichni společně, jak jsme zvyklí, a mohli jsme společně přivítat i naše nové prvňáčky. Poslední srpnový týden budou třídní učitelky kontaktovat rodiče přes Google classroom (nebo telefonicky) s upřesňujícími informacemi.

Autobusová doprava do míst náhradní výuky

V tuto chvíli je smlouva o zajištění dopravy stále v jednání. Až praxe v září ukáže, zda naše plány budou fungovat tak, jak si představujeme. Na jakoukoliv nenadálou situaci jsme připraveni okamžitě pružně reagovat.

Předpokládané časy ranního svozu pro II. stupeň:

7.00 – Studénky, 7.05 – Puklice u školy, 7.08 - Příseka, 7.12 – Komárovice U Lípy (žáci z Přímělkova, Střížova a Komárovic pojednou linkovým autobusem a vystoupí na zastávce Komárovice U Lípy, kde přestoupí do našeho školního autobusu, který na ně za každé situace počká), 7.18 - Brtnice u školy. Uvedená varianta je po zvažování všech pro a proti v tuto chvíli ta nejlepší možná.

Předpokládané časy ranního svozu pro I. stupeň:

7.30 – Puklice u školy (autobus neodjede dříve, dokud nepřijedou linkovým autobusem děti z Přímělkova, Střížova, Komárovic a Příseky), 7.35 – Studénky, 7.50 – ZŠ Jungmannova.

Výuka I. stupně na ZŠ Jungmannova

První hodina začíná v 8.00 hodin. Protože se naši žáci musí v jídelně prostřídat (nevejdou se ke stolům všichni najednou), budou se stravovat postupně a někteří se ještě po obědě vrátí k výuce. Odpolední svoz bude zajištěn až ve chvíli, kdy ukončí výuku celý I. stupeň (což bude i s pauzou na oběd cca v 13.30 hodin). Protože žáci nestihnou v Puklicích navazující linkové autobusy, bude rozvoz z Jihlavy probíhat na trase: ZŠ Jungmannova (13.35) – Studénky – Puklice u školy – Příseka – Komárovice – Střížov – Přímělkov.

Protože budou žáci začínat výuku o 25 minut později, než jsou zvyklí v Puklicích, a na oběd bude vyhrazena pauza 45 minut (místo našich 30 minut), nelze zajistit, aby vyučování končilo ve 12.10 jako v Puklicích.

Výuka II. stupně v Brtnici

První hodina začíná v 7.45 hodin. Naši žáci se musí v jídelně prostřídat se žáky ZŠ Brtnice, budeme mít na oběd zřejmě vyhrazenou dobu přibližně 10.45 – 11.15 hodin (4. vyučovací hodina). Po obědě se žáci vrátí k výuce. Odpolední svoz bude zajištěn až ve chvíli, kdy ukončí výuku celý II. stupeň (což bude dle odhadů ve 14.15 v pondělí, čtvrtek a pátek a v 15.00 v úterý a ve středu). Protože žákům nebudou navazovat linkové autobusy, bude rozvoz z Brtnice probíhat na trase: Brtnice u školy - Komárovice – Střížov – Přímělkov – Příseka – Puklice u školy – Studénky.

Protože budou žáci začínat výuku o 10 minut později, než jsou zvyklí v Puklicích, a na oběd bude vyhrazena pauza 45 minut (místo našich 30 minut), nelze zajistit, aby vyučování končilo ve stejný čas jako v Puklicích.

Google classroom

Protože jsme díky koronaviru našli způsob, jak s Vámi rodiči rychle a funkčně komunikovat, budeme prostředí Google classroom využívat i nadále (tedy alespoň po dobu rekonstrukce). Třídy budou upraveny podle školního roku 2020/2021 (letošní 1. třída se stane 2. třídou apod.). Rodiče budoucích prvňáčků budou osloveni na konci srpna a bude jim vysvětleno fungování virtuální učebny. Protože velká část budoucích prvňáčků má u nás ve škole sourozence, nebude to pro Vás rodiče jistě problém. Vy z Vás, kteří ještě nemáte v naší škole žádného potomka, nebojte, prostředí Google classroom je jednoduché, zdarma a přístupné z každého chytrého telefonu. Se vším Vám pomůžeme.

Budoucí prvňáčci – pomůcky

Ti z Vás, kteří jste se neúčastnili dne otevřených dveří na ZŠ Jungmannova dne 16. června, podívejte se prosím na web školy do příspěvku INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ, který byl zveřejněn dne 22. 6. Najdete zde seznam pomůcek, které by měly děti do 1. třídy mít, a zároveň seznam pomůcek, které dětem zajistí škola.

Nahlášení obědů na 1. týden výuky

První školní den 1. 9. nebude pro žáky zajištěn oběd. Zahájení školního roku bude ukončeno cca v 9.00 hodin. Rodiče, kteří by první školní den potřebovali zajistit školní družinu, budou o tomto komunikovat poslední srpnový týden se svými třídními učitelkami.

Od 2. 9. budou žákům zajištěny obědy v místech jejich výuky. V polovině srpna budete upozorněni, kdy nejpozději je třeba provést přihlášení obědů. Obědy nejsou dětem přihlášeny automaticky.

Protože již více jak měsíc řeším přesun výuky, připadají mi některé informace zcela jasné. Na Vás však mohou působit zmateně či nepřesně. Znovu proto opakuji, neváhejte mě kontaktovat, pokud si budete chtít cokoliv ujasnit.

Na závěr si ještě dovolím pochlubit se (i když cizím peřím), že vedení obce získalo i další dotaci a to v hodnotě více jak dva a čtvrt milionu korun na MULTIFUNČNÍ VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ za školou!!!

 

Jaroslava Němcová, ředitelka školy