ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

8. a 9. ročník - návštěva SŠSŽáci 8. a 9. ročníku navštívili v  polovině září Střední stavební školu v Jihlavě, kde se seznámili s nabízenými obory a možnostmi studia. V první části jim byla promítnuta prezentace a pod odborným vedením absolvovali prohlídku celé budovy i některých učeben. Poté byli rozděleni na dvě poloviny. Jedna část žáků navštívila výukové prostory v Heleníně, prošla všechna pracoviště, kde probíhá praktická výuka, a také si vyzkoušela práci obkladače. Ostatní žáci zůstali v počítačové učebně v prostorách SŠS a pracovali s výukovým programem Sketchup, který slouží pro navrhování budov i vnitřních prostor.

Renata Chalupová, Hana Dražilová

 

IMG_20190918_111244.jpg