ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Kalendář akcí

ZÁŘÍ 2018
 
3. 9.                       8:00 hod     Slavnostní zahájení školní roku 2018/2019
17. 9.                     17:00 hod.Třídní schůzka
17. 9.                     SŠS pro 8. a 9. ročník (7:35 - 12:15 hod.)
20. 10.                   focení 1. třídy (9:30 - 10:15 hod.)
24. 10.                   Úřad práce pro 8. a 9. ročník (9:00 hod.)
 
ŘÍJEN 2018
2. 10.                     Přespolní běh
4. 10.                     Testování SCIO 6. ročník - Český jazyk (1. hodina)
5. 10.                     Testování SCIO 6. ročník - Obecné studijní předpoklady (3. hodina)
10. 10.                   Testování SCIO 6. ročník - Matematika (2. hodina)
11. 10.                   Minifotbal (8. a 9. ročník)
15. 10.                   Stolní tenis (6. a 7. ročník)
17. 10.                   Testování SCIO 6. ročník - Anglický jazyk (3. hodina)
17. 10.                   Stolní tenis (8. a 9. ročník)
19. 10.                   8:30 hod. Divadlo v MŠ (1.a 2.ročník) 
24. 10.                   10:00 - 12:00 hod. Horácké divadlo pro 1. stupeň 
25. 10.                   9:30 - cca 11:30 hod. Procházka ke krmítku (MŠ + 1. a 2. ročník)
26. 10.                   Halloween
 
LISTOPAD 2018
5. 11.                      Testování SCIO 9. ročník - Český jazyk
7. 11.                      Testování SCIO 9. ročník - Obecné studijní předpoklady
9. 11.                      Testování SCIO 9. ročník - Matematika
12. 11.                    Testování SCIO 9. ročník - Anglický jazyk
12. 11.                    Třídní schůzky, 17:00 hod.
15. 11                     10:15 hod. DKO Jihlava - anglické divadelní představení (2. stupeň) 
21. 11.                    Návštěva knihovny - 3. ročník
30. 11.                    Přednáška pro 3. ročník - Zdravotnická záchranná služba
  
PROSINEC 2018
1. 12.                       Rozsvěcení vánočního stromu v Puklicích 
 6. 12.                      Mikuláš a čerti ve škole
14. 12.                     Tradiční vánoční jarmark
21. 12.                     Vánoční besídka
22. 12. 2018 - 2. 1. 2019    VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 

LEDEN 2019

3. 1.                          7:30 - 10:00 hod. Divadelní skupina z Hradce Králové
14. 1.                        Třídní schůzky
 
 
ÚNOR 2019
7. 2.                          Návštěva "Dětského domova se školou"
 
 
BŘEZEN 2019
13. 3.                        Planeta Země - vzdělávací program pro 6. - 9. ročník
 
 
DUBEN 2019
9. 4.                          McDonalds Cup
10. 4.                        McDonalds Cup               
 
KVĚTEN 2019
14. 5.                        Pohár rozhlasu (6. a 7. ročník)
15. 5.                        Pohár rozhlasu (8. a 9. ročník) 
29. 5.                        Minifotbal - 6. a 7. ročník
  
ČERVEN 2019