ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Školní družina

Vychovatelka: Venhauerová Veronika

Email: venhy@email.cz

Na naší škole máme jedno oddělení školní družiny a oddělení školního klubu, které jsou vedeny jako jedno zařízení.

Školní družina se nachází v prostorách I. třídy. Výhodou naší školy je hřiště, které podporuje pohybovou aktivitu dětí.

Děti se samy podílejí na výzdobě školy. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát a ukládat je.

Vybavení školní družiny hračkami a dalšími materiály je průběžně doplňováno a obměňováno.

Školní družina:

  • provoz 11:30 – 16:00

Školní klub:

  • je zřízen pro žáky vyšších ročníků
  • provoz dle rozvrhu do 16:00