ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Světluščina továrna

Na základě podané žádosti jsme v září 2015 získali dotaci ve výši 30 730 Kč na koupi stavebnic díky dotačnímu projektu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách. Bližší info ZDE.

Zakoupeno bylo:

Polikarpova stavebnice

Molitanová stavebnice

Seva stavebnice pro dívky (2 ks) a pro chlapce (2ks)

Quercetti Georello 3D Gear Tech (2ks)

Geomag (2ks)

 

 

Děkujeme tímto za finanční podporu Kraji Vysočina, MŠMT a těmto partnerům:

PRETOL HB s.r.o., IČO 25923501
Wikov Sázavan s.r.o., IČO 48950874
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., IČO 60932171
FRAENKISCHE CZ s.r.o., IČO 26308223
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., IČO 00176109
PSJ, a.s., IČO 25337220

 

Na základě tohoto dotačního programu jsme vytvořili projekt Světluščina továrna, jež je součástí Školního vzdělávacího programu:

Určeno: dětem z obou oddělení MŠ Světluška

Výchozí zdroje: Grant MŠMT na rozvoj polytechnické výchovy v mateřských školách, program Fíha dýha

Zpracovaly:  Leona Nováková a Lucie Doležalová

Cíl projektu:

Rozvoj polytechnické výchovy, zručnosti, jemné i hrubé motoriky, trojrozměrné představivosti.

Popis projektu:

Naším cílem je v zaměřit se více na rozvoj tvořivosti, zručnosti a představivosti dětí. Prozatím využíváme vlastnoručně vyrobených Montessori pomůcek, ale chtěli bychom zkvalitnit zásobu didaktického materiálu,  a tím vytvořit připravené prostředí pro děti, aby měly chuť se samy vzdělávat.

Konkretizace jednotlivých výstupů projektu:

Projekt je budován pro mateřskou školu Světluška pro děti od 2,5 let do 6 let.

Konkrétní výstupy:

  • Rozvoj jemné a hrubé motoriky
  • Schopnost spolupracovat a nechat se inspirovat, nacházet více možností v řešení úkolu
  • Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkoly
  • Vážit si stavebnic, chovat s k nim jemně a vždy je zpátky v pořádku uklidit
  • Dokázat pracovat se stavebnicí, zlepšovat představivost a zvládat základní postupy při jejím zpracování
  • Chápání souvislostí a podle potřeby je prakticky využívat
  • Pochopení převodového systému, magnetického působení a dalších fyzikálních a matematických zákonů vycházejících z práce s danými stavebnicemi.