ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Celé Česko čte dětem

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Stačí 20 minut denně. Více informací ZDE.

V kombinaci s absolvovaným kurzem "Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet" si s dětmi vydatně čteme. Četbu prokládáme doplňujícími otázkami či různorodými úkoly. Učíme se ke knihám chovat šetrně a budujeme k nim kladný vztah od útlého dětství. K Mezinárodnímu dni knih jsme pořádali interaktivní divadelní představení. Též jsme založili čtenářský deník, kde si zakládáme informace o knihách, které jsme společně přečetli. Tuto aktivitu chceme nabídnout i rodičům.