ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Kalendář akcí

ZÁŘÍ 2016
 
12. 9.    třídní schůzky (v 17:00 v učebně fyziky)
14. 9.    1. třída - focení (cca od 8 hod)
21. 9.    4. ročník - návštěva dopravního hřiště (s sebou: cyklist. helma, přezutí, svačina, pití)
27. 9.    9. ročník - Úřad práce
 
ŘÍJEN 2016
 
5. 10.    Přespolní běh (6. - 9. ročník)
17. 10.  Stolní tenis (6. a 7. ročník)
18. 10.  Stolní tenis (8. a 9. ročník)
25. 10.  7:30 - 12:00 Chaloupky (7., 8., 9. ročník)
25. 10.  Halloweenská noc
26. - 28. 10. Podzimní prázdniny
29. 10.    Minifotbal (8. a 9. roč.)
 
 
LISTOPAD 2016
 
1. 11.   ředitelské volno (Odstávka elektrického proudu)
3. 11.   Knihovna 8. + 9. ročník (8:00 hod.)
7. 11.   Třídní schůzky od 17:00 hod.
7. 11.   Národní testování 9. ročníku SCIO - Český jazyk
8. 11.   Národní testování 9. ročníku SCIO - Anglický jazyk
9. 11.   Dravci 7:35 - 8:35   5. - 9. ročník
                       8:45 - 9:55  1. - 4. ročník
10. 11.  Národní testování 9. ročníku SCIO - Matematika
15.11.   Národní testování 9. ročníku SCIO - Obecné studijní předpoklady
16. 11.  Námořnický den
18. 11.  Městská policie v Puklicích (pro 1. stupeň)
             1. ročník - Tísňová volání
             2. ročník - Bezpečnost
             3. ročník - Základy slušného chování aneb neposlušní výletníci
             4. ročník - Mezilidské vztahy a šikana
             5. ročník - Zdravotní a právní důsledky spojené s alkoholem, drogami
26.11.  Rozsvícení vánočního stromu v Puklicích, začátek: 17:00
29. 11.  Divadlo (sdružení z Hradce Králové)
             7:35 - představení pro 2. stupeň
             8:35 - představení pro 1. stupeň + MŠ
 
 
 
PROSINEC 2016
 
16. 12.   Vánoční jarmark s kavárnou, začátek: 16:00 
22. 12.   Vánoční besídka
23. 12. - 2. 1.   Vánoční prázdniny
 
 
 
 
LEDEN 2017
  
11. 1. Tříkrálová sbírka
16. 1. Třídní schůzky
          (17:00 - 18:30, pro rodiče žáků 3. a 4. ročníku již od 16:00, rozpis bude vyvěšen od 9. 1.)
31. 1. Pololetní vysvědčení
 
 
 
 
ÚNOR 2017
 
3. 2.    Pololetní prázdniny
6. 2.    6. ročník - Stříbrné muzeum (do 14. století)
7. 2.    7. ročník - Velké století (14. - 16. stol.)
8. 2.    10:00 Horácké divadlo, 2. stupeň
           Romeo a Julie (150,-)
10. 2.  9. ročník - Muzeum ((1918 - 1948)
14. 2.  8. ročník Muzeum (16. století - 1. republika)
17. 2.  Puklický talent
20. - 24. 2  Jarní prázdniny
27.2.   10:00 Horácké divadlo, 1. stupeň
           Kocour v botách (75,-)
           odjezd od školy - 9:15
           příjezd: 12:00
28. 2.  Bílý kruh bezpečí - Právní povědomí (8. + 9. ročník)
28. 2.  Karneval (MŠ + 1. a 2. ročník)
 
 
BŘEZEN 2017
 
7. 3.      Dopravní hřiště (teoretická část) - 4. ročník
16. 3.    Knihovna - 1. a 2. ročník
16. 3.    Planeta Země
17. 3.    Velikonoční focení v MŠ - 1. a 2. ročník
21. 3.    6. - 9. ročník - Korunovační klenoty
18. - 25.3.  Hory
28. 3.    SCIO Dovednosti pro život - 8. ročník (6. + 7. hodina)
28. 3.    Chaloupky - 4. - 6. ročník
29. 3.    Chaloupky - 1. - 3. ročník 
30. 3.     Recyklohraní - vzdělávací program na téma Baterie (1. - 9. ročník)
- pro každý ročník je připravený zajímavý program (45 min)
 
 
DUBEN 2017
 
10. 4.  Třídní schůzky
27. 4.  Štafetový pohár (1. - 5. ročník)
 
 
KVĚTEN 2017
 
2. 5.   McDonalds Cup (1. - 3. ročník)
3. 5.   McDonalds Cup (4. a 5.ročník)
3. 5.   3. ročník - návštěva jihlavské knihovny (téma: Čeští ilustrátoři)
10. 5. Školní focení
16. 5. Pohár rozhlasu (6. a 7. ročník)
17. 5. Pohár rozhlasu (8. a 9. ročník)
19. 5. 1. a 2. ročník ZOO PodPovrch
25. 5.  Dopravní hřiště - 4. ročník (závěrečné zkoušky)
29. 5. Minifotbal (6. a 7. ročník) 
 
 
 
ČERVEN 2017
 
1. 6.    Den dětí (společná akce MŠ a 1. stupně ZŠ, organizaci činností zajišťují žáci 9. ročníku)
6. 6.    ZOO PodPovrch (3. a 4. ročník)
12. 6.  Třídní schůzky
14. 6.  Policie ČR - 1. stupeň
20. - 21. 6 Školní výlet - 7. - 8. ročník
20. - 22. 6. Školní výlet - 9. ročník
22. 6. Školní výlet - 1. stupeň
28. - 30. 6. Ředitelské volno (28. a 29. 6. je družina v provozu)