ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Kalendář akcí

ZÁŘÍ 2017
4. 9.   8:00 Slavnostní zahájení nového školního roku (do cca 9:00 - 9:30)
15. 9. 8:00 Dopravní hřiště - 4. ročník (praktická část - jízda na kole)
18. 9. 17:00 Třídní schůzky
 
 
ŘÍJEN 2017
5. 10.   Přespolní běh (6. - 9. ročník)
6. 10.   Testování SCIO (český jazyk) - 6. ročník
9. 10.   Přírodovědná vycházka ke krmelci (MŠ + 1. - 3. ročník), s sebou: teplé oblečení, popř. pláštěnku
9. 10.   Testování SCIO (obecné studijní předpoklady) - 6. ročník
10. 10. Minifotbal (8. a 9. ročník)
10. 10. Testování SCIO (matematika) - 6. ročník
11. 10. Preventivní program Hasičského záchranného sboru (1., 2. a 3. ročník, 6.+7. ročník)
13. 10. Testování SCIO (anglický jazyk) - 6. ročník
16. 10. Stolní tenis (6. a 7. ročník)
            Úřad práce - 9. ročník
17. 10. Stolní tenis (8. a 9. ročník)
18. 10. Divadelní představení v divadle Diod (MŠ + 1. a 2. ročník), Kvak a Žbluňk
19. 10. 8:00 - 11:30 Chaloupky - 1. a 2. ročník (téma: Chleba s máslem)
20. 10. 8:00 - 11:30 Chaloupky - 3. - 5. ročník
- s sebou přezůvky, holínky (oba termíny)
23. 10. Návštěva muzea - 6. ročník
25. 10. Halloween
 
LISTOPAD 2017
6. 11. Třídní schůzky
8. 11.  Divadlo Hradec Králové
               2. stupeň - 7:35
               1. stupeň - 9:00
13. 11. Návštěva muzea - 7. ročník
14. 11. Návštěva muzea - 8. ročník
25. 11. Rozsvícení vánočního stromu v Puklicích (vánoční vystoupení žáků ZŠ Puklice)
30. 11. Vzdělávací program Policie ČR (4. + 5.ročník, 8. +9. ročník)
  
PROSINEC 2017
 
1. 12. Vánoční focení - 1. a 2. ročník
5. 12. Mikuláš a čerti ve škole a školce
13. 12. 8:00 Knihovna - 8. ročník
15. 12. Vánoční jarmark (15:30 - 18:00)
 

LEDEN 2018

15. 1. Třídní schůzky
18. 1.  focení prvňáčků
 
 
ÚNOR 2018
1. 2.   1. a 2. ročník Karneval v MŠ
9. 2. Zdravé zoubky - 1. + 2. ročník (3. hodina)
 
 
BŘEZEN 2018
12. 3.  2. ročník - návštěva jihlavské knihovny
13. 3.  Návštěva muzea . 9. ročník
14. 3. 10:00 Planeta Země - 2. stupeň (10:00 hod)
15. 3.  Velikonoční focení v MŠ (1. - 3. ročník)
19. - 23. 3.  2. stupeň - hory
20. 3.  Science-centrum Alternátor Třebíč (1. stupeň)
 
 
 
DUBEN 2018
5. 4. Zašovice (vzdělávací program Cesta k sýru) - 6. - 8. ročník)
9. 4.  4. ročník - návštěva jihlavské knihovny
9. 4. Třídní schůzky
12. a 16. 4.    přijímací zkoušky na SŠ
18. 4.  Science-centrum Alternátor Třebíč (2. stupeň)
18. 4.  Zoologická zahrada PodPovrch pro 3. ročník
20. 4.  Zápis žáků do 1. třídy
23. 4. - 25. 6. 2018  Plavecký výcvik
23. a 25. 4. SCIO - český jazyk, matematika (7. ročník)
25. 4. Štafeta - žáci 1. stupně
26. 4. SCIO - obecné studijní předpoklady (7. ročník)
27. 4. SCIO - anglický jazyk (7. ročník)
30. 4. Čarodějnice (akce pro děti z MŠ a žáky 1. a 2. ročníku) 
 
KVĚTEN 2018
3. 5. McDonalds Cup - 4. - 5. ročník
4. 5. McDonalds Cup - 1. - 3. ročník
11. 5. Zoologická zahrada PodPovrch pro 4. ročník - "Voda kolem nás"
15. 5. Pohár rozhlasu
16. 5. Pohár rozhlasu
24. 5. 8:00 hod Knihovna - Knížka - moje kamarádka (1. ročník)
24. 5. 7., 8. a 9. ročník - beseda ve škole
28. 5. Minifotbal
30. 5. Zoologická zahrada PodPovrch pro 1. ročník - "V krabici" 
30. 5. Dopravní hřiště- 4.ročník (závěrečné zkoušky)
31. 5. Dětský den (pro 1.stupeň)
  
ČERVEN 2018
4. 6. Focení
5. 6. Předškoláčci v ZŠ
5. 6. 9:30-12:10 hod.
        Beseda - Zdravotnická záchranná služba (8.a 9.ročník)
11. 6. Třídní schůzky
15. 6. Školní výlet - 1. stupeň