ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Dokumenty

Zápis do MŠ. Žádost o přijetí dítěte.

Dotazník 2014 a 2017

Školní vzdělávací program

Zápis do Světlušky pro školní rok 2017/2018

Zápis do MŠ Světluška pro školní rok 2017/2018 proběhne v úterý 2. května 2017 od 13:00 do 16:00 hod.
S sebou si vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněný formulář potvrzený pediatrem (ke stažení zde: ŽÁDOST o přjetí do MŠ)
V případě rozvedených rodičů je potřeba doložit, komu dítě bylo svěřeno do péče.
 
Postup při podávání žádosti o přijetí dítěte do MŠ.
 • Zákonný zástupce si vyzvedne nebo stáhne z počítače "Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • V době konání zápisu nových dětí do MŠ navštíví osobně s dítětem MŠ a odevzdá vyplněnou žádost potvrzenou lékařem (zák. č. 258/2000 Sb.§ 50 o povinnném očkování)
 • Termín zápisu do MŠ: 2.května 2017 od 13 do 16 hod. Místo konání: Mateřská škola Světluška Puklice, spodní třída. Odpovědná osoba za organizaci zápisu: vedoucí učitelka MŠ Leona Nováková.
 • Doklady, které si s sebou přinesete: Průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list.
 • Zákonný zástupce se seznámí s kritérii pro přijímání nových dětí do MŠ.
 • Kritéria pro přijímání dětí do MŠ:
 1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
 2. věk dětí podle data narození - přijímány budou děti k celoenní docházce v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu naplnění kapacity MŠ
 3. trvalé bydliště dítěte v Puklicích a přilehlých obcí
 • Zákonný zástupce obdrží pro své dítě registrační číslo, pod kterým bude zákonnému zástupci sděleno, zda jeho dostalo rozhodnutí o přijetí do MŠ.
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vydává ředitel ZŠ a MŠ Puklice Mgr. Jaroslav Taras v termínu do 30-ti dnů od podání žádosti. Seznam dětí pod jejich registračními čísly, které dostanou kladné rozhodnutí o přijetí do MŠ, bude vyvěšen v MŠ nejpozději do 2.6. 2017. Informaci o nepřijetí dítete do MŠ obdrží zákonný zástupce písemně.
 • Zápisu se může účastnit dítě, kterému byly v den zápisu 2 roky. Zákonní zástupci mladších dětí si musí telefonicky či osobně domluvit dodatečný termín zápisu do 29. září 2017.

 • Ve školním roce 2017-2018 budou děti nastupovat do kolektivu po dovršení tří let. Je možná po domluvě měsíční adaptace před dovršením 3 let.

 • Další informace: Pro snadnější adaptaci dítěte na MŠ je přínosné, aby dítě samostatně zvládalo sebeobsluhu, tzn. dokáže se samo oblékat, svlékat, samostatně se nají alespoň lžící, umí používat WC.
 • Kontakt pro informace o zápisu: 567 274 294, 739 371 038

 

Vyhodnocení dotazníku

Zde si můžete stáhnout vyhodnocení dotazníku v pdf formátu:
 
 
Dotazník také visí vytištěný na nástěnce pro rodiče za vchodovými dveřmi školky.
 
 

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program si můžete stáhnout na tomto odkaze: Školní vzdělávací program.pdf anebo si jej můžete prohlédnout u informační tabule za hlavními dveřmi budovy MŠ.

 

Organizace dne v MŠ

Provoz MŠ od 6,30 - do 15,30 hod.
6,30 - 8,30 IP, hravé spontánní činnosti, pitný režim
8,30 - 9,00 hygiena, svačina
9,00 - 9,30 řízené a hravé činnosti, cvičení, pitný režim
9,30 - 11,30 pobyt venku (pozorování, pokusy, vycházka)
11,30 -12,00 oběd, hygiena, čištění zubů, odchody dětí domů
12,00 - 13,30 odpočinkové, klidové činnosti, IP předškolákům
13,30 - 13,45 probouzení, hygiena
13,45 - 14,15 svačinka
14,15 - 15,30 IP, spontánní hravé a frontální činnosti, odchody dětí domů
 
Denní program je velmi flexibilní, reaguje na změny a potřeby dětí, střídá spontánní hravé a pohybové aktivity s činnostmi, které jsou nabízené učitelkou, ať již celému kolektivu dětí nebo malým skupinkám, či dítěti individuálně. Je rozložen tak, aby odpovídal věkovému rozložení třídy a jejich specifickému zaměření, v zájmu dětí a dané situace ve třídě. Všechny činnosti v sobě nesou prvky hry.