ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Zaměstnanci

I. stupeň

Příjmení, jméno

vyučovací předměty

třídnictví

kontakt

Doležalová Markéta

předměty pro 1. stupeň

tř. učitelka I. a II. ročníku 

 e-mail: marketd@centrum.cz

 tel. 721 093 555 

Fišerová Lucie

předměty pro 1. stupeň

německý jazyk

tř. učitelka III. a IV. ročníku

 e-mail: l.fiserova@volny.cz

 tel. 723 380 081

 

Adamová Lenka

předměty pro 1. stupeň

 e-mail: Lenada@atlas.cz

 

Tarasová Miroslava

předměty pro 1. stupeň

tř. učitelka V. ročníku

asistentka žáků se SPU

výchovná poradkyně

 e-mail: mirkadolezal@centrum.cz

II. stupeň

Daňková Soňa

tělesná výchova

přírodověda

přírodopis

konverzace AJ

chemie

e-mail: son.dankova@gmail.com

 tel. 721 977 275

Dražilová Hana

anglický jazyk

chemie

tř. učitelka IX. ročníku

 e-mail: hana.drazilova@seznam.cz

 tel. 603 298 165

Chalupová Renata

přírodopis

zeměpis

informatika

pracovní činnosti

tř. učitelka VI. ročníku

 e-mail: renno15@seznam.cz

Stránská Andrea

matematika

fyzika

rodinná výchova

tř. učitelka VII. ročníku

 e-mail: andrea.dodo@seznam.cz

 tel. 606 927 091 

Ševčíková Alžběta

český jazyk

dějepis

občanská výchova

rodinná výchova

tř. učitelka VIII. ročníku

školní preventistka 

 e-mail: sevcikova.alzbeta@email.cz

 tel. 737 581 521

Svačinková Alena

český jazyk

výtvarná výchova

 

 e-mail: alenasvacinkova@gmail.com

 

Taras Jaroslav

tělesná výchova

hudební výchova

ředitel školy

 e-mail: skolapukl@seznam.cz

Fiedlerová Radka

vychovatelka

ve školní družině

 e-mail: fiedlerovaradka@centrum.cz

Antoňů Marie

asistentka integrovaného žáka

 

 

Konzultační hodiny: po domluvě s vyučujícím