ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Zaměstnanci

I. stupeň

Příjmení, jméno

vyučovací předměty

třídnictví

kontakt

Doležalová Markéta

předměty pro 1. stupeň

tř. učitelka I. a II. ročníku 

 e-mail: marketd@centrum.cz

 tel. 721 093 555 

Fišerová Lucie

předměty pro 1. stupeň

německý jazyk

 e-mail: l.fiserova@volny.cz

 tel. 723 380 081

 

Kubátová Gabriela

předměty pro 1. stupeň

tř. učitelka IV. a V. ročníku

 e-mail: GKubatova@seznam.cz

 tel. 723 907 021

 

Tarasová Miroslava

předměty pro 1. stupeň

tř. učitelka III. ročníku

asistentka žáků se SPU

výchovná poradkyně

 e-mail: mirkadolezal@centrum.cz

II. stupeň

Daňková Soňa

fyzika

chemie

přírodopis

přírodověda

rodinná výchova

konverzace v AJ

tělesná výchova

pracovní činnosti

e-mail: son.dankova@gmail.com

 tel. 721 977 275

Dražilová Hana

anglický jazyk

chemie

tř. učitelka VII. ročníku

 e-mail: hana.drazilova@seznam.cz

 tel. 603 298 165

Chalupová Renata

přírodopis

zeměpis

vlastivěda

informatika

prvouka

tř. učitelka VIII. ročníku

 e-mail: renno15@seznam.cz

Stránská Andrea

matematika

tělesná výchova

svět práce

tř. učitelka IX. ročníku

 

 e-mail: andrea.dodo@seznam.cz

 tel. 606 927 091 

Svačinková Alena

český jazyk

výtvarná výchova

hudební výchova 

pěstitelské práce

tř. učitelka VI. ročníku

e-mail: alenasvacinkova@gmail.com 

 

Bauerová Tereza

vychovatelka

ve školní družině

 

 tel. 733 739 655

 Seidlová Renata

asistentka integrovaného žáka

 

Němcová Jaroslava

dějepis

občanská výchova

ředitelka školy

 e-mail: reditel@zspuklice.cz

 

Konzultační hodiny: po domluvě s vyučujícím