ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Zaměstnanci

I. stupeň

Příjmení, jméno

vyučovací předměty

třídnictví

kontakt

Doležalová Markéta

předměty pro 1. stupeň

tř. učitelka II. a IV. ročníku 

 e-mail: marketd@centrum.cz

 tel. 721 093 555 

Fišerová Lucie

předměty pro 1. stupeň

německý jazyk

tř. učitelka I. ročníku

 e-mail: l.fiserova@volny.cz

 tel. 723 380 081

 

Kubátová Gabriela

předměty pro 1. stupeň

 e-mail: GKubatova@seznam.cz

 tel. 723 907 021

 

Tarasová Miroslava

předměty pro 1. stupeň

svět práce

tř. učitelka III. a V. ročníku

asistentka žáků se SPU

výchovná poradkyně

 e-mail: mirkadolezal@centrum.cz

II. stupeň

Daňková Soňa

přírodopis

přírodověda

chemie

fyzika

konverzace v AJ

tělesná výchova

tř. učitelka IX. ročníku

 

e-mail: son.dankova@gmail.com

 tel. 721 977 275

Dražilová Hana

anglický jazyk

chemie

tř. učitelka VI. ročníku

 e-mail: hana.drazilova@seznam.cz

 tel. 603 298 165

Chalupová Renata

přírodopis

zeměpis

vlastivěda

informatika

pracovní činnosti

tř. učitelka VI. ročníku

 e-mail: renno15@seznam.cz

Stránská Andrea

matematika

fyzika

rodinná výchova

tělesná výchova

tř. učitelka VIII. ročníku

 e-mail: andrea.dodo@seznam.cz

 tel. 606 927 091 

Svačinková Alena

český jazyk

výtvarná výchova 

e-mail: alenasvacinkova@gmail.com 

 

Blažková Jana

 

český jazyk

dějepis

výchova k občanství

výchova ke zdraví

svět práce

školní preventistka 

e-mail: janablazkova09@seznam.cz

 

 

Taras Jaroslav

tělesná výchova

hudební výchova

ředitel školy

 e-mail: skolapukl@seznam.cz

Bauerová Tereza

vychovatelka

ve školní družině

 e-mail: 

 tel. 733 739 655

 Seidlová Renata

asistentka integrovaného žáka

 

 

Konzultační hodiny: po domluvě s vyučujícím