ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Zpráva z návštěvy knihovny (6. a 7. ročník)Návštěva knihovny

Dne 20. 4. 2016 navštívil 6. a 7. ročník jihlavskou městskou knihovnu. Program pro nás byl připraven od 8 hodin. Vzhledem k tomu, že se blíží výročí narození Karla IV., tak hlavní téma soutěže bylo právě inspirované tímto významným panovníkem. Byli jsme rozděleni do pěti skupin, které představovali jednotlivé země, které jsou něčím s pojené s Karlem IV.: Rakousko, Německo, Francie, Itálie a Lucembursko. Naše práce spočívala ve vyhledávání různých informací v odborných knihách. Nejméně bodů získalo Rakousko, zbylé země byli na 1. místě. Po uzavření soutěže jsme si mohli prohlédnout knihovnu. Poté, kdo měl zájem, mohl si od paní knihovnice vzít přihlášku do místní knihovny. Knihy, se kterými nás paní knihovnice seznámila, byly zajímavé a soutěž nás taky velmi bavila. Myslíme, že návštěva knihovny se všem líbila.